درباره ما

معرفي شركت تماوان

شركت مهندسين مشاور تماوان با تعيين دامنه فعاليت‌هاي خود در زمينه طراحي توسعه منابع آب و ژئوتكنيك درسال 1371 تأسيس گرديد . اگرچه مدت زمان زيادي از شروع فعاليت اين شركت نمي گذرد ولي در اين مدت با تكيه بر توان فني و جمع بيش از 1000 سال تجربه كادر تخصصي خويش توانسته است حركتهاي نويني در جهت توسعه شاخه‌ها و روشهاي مطالعاتي ايجاد نمايد و اكنون قادر به فعاليت در زمينه هاي زير مي‌باشد :1- مديريت و برنامه ريزي طرحهاي توسعه منابع آب در مراحل مطالعاتي و اجرايي؛
2- كنترل پروژه هاي مطالعاتي و اجرايي صنعت آب ؛
3- مطالعه و طراحي انواع سدهاي بتني ، خاكي ، سنگريزه اي ؛
4- مطالعه و طراحي نيروگاههاي برق آبي؛
5- مطالعه و طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي اعم از ثقلي و تحت فشار؛
6- مطالعه و طراحي سيستم هاي انتقال آب، مخازن و تصفيه خانه هاي آب؛
7- مطالعه و طراحي ايستگاههاي پمپاژ؛
8- مطالعه و طراحي تاسيسات تغذيه مصنوعي ؛
9- مطالعه و طراحي تأسيسات كنترل سيلاب ؛
10- مطالعه و طراحي تونلهاي انتقال آب ؛
11- مطالعه و مرمت سازه هاي آبي تاريخي ؛
12- مطالعه آبهاي زيرزميني و بررسيهاي آتي آن با مدلهاي رياضي ؛
13- بررسي هاي ژئوتكنيكي در مراحل مختلف مطالعاتي و اجرايي ؛
14- نظارت كارگاهي و عاليه طرحهاي اجرايي ؛
15- تهيه مدلهاي رياضي جريان ؛
16- انجام حفاريهاي ژئوتكنيك ، نمونه برداري و انجام آزمايشهاي برجا ؛
17- مهندسي رودخانه
18- مطالعات زيست محيطي طرحها
19- انجام مطالعات ويژه

مهندسين مشاور تماوان با جمع آوري آخرين دستاوردهاي علمي موجود در سطح ملي و جهـاني بـه تجهيـز آرشيو فني خود پرداخته و در انجام طرح هاي توسعه منـابع آب از نرم افزارهاي پيشرفته فني و مهندسي استفاده به عمل مي‌آورد .
ما برآنيم كه با استفاده از تمامي توان خويش در ارائه گزارشات فني مهندسي دقيق و طراحي‌هاي منطبق با استانداردهاي جهاني در جهت اعتلاي نام مشاورين ايراني سهمي مؤثر داشته باشيم .


صفحه اول | درباره ما | پروژه ها | کارکنان | تماس با ما